Side Items

Nước Giải khát – Drinks

Nước chai – $1.95
Water bottle

Trà nóng- $1.95
Hot Tea (Jasmine Tea or Green Tea)

Sữa đậu nành- $1.95
Soy milk

Nước chanh vắt hoặc chanh muối- $1.95
Fresh limeade or salted limeade

Soda chanh hoặc soda chanh muối – $2.95
Soda limeade or soda salted limeade
Perrier tonic water

Nước dừa – $2.95
Fresh coconut drink

Cà phê sữa nóng hoặc đá – $3.95
Hot or iced Vietnamese coffee with condensed milk

Beers

Budweiser – $3.00
Bud Light – $3.00
Miller Lite – $3.00
Coors Light – $3.00
Michelob Ultra – $3.00

Saigon Export – $3.50
Heineken – $3.50
Sapporo – $3.50
Kirin Ichiban – $3.50
Dos Equis – $3.50
Corona – $3.50

Wines

Glass $5.00 / Bottle $18.00

White Zinfandel
Chardonay
Riesling
Melot
Cabernet Sauvignon