BÁO CÁO CÔNG VIỆC BUỔI SÁNG 23/10/2017 PHÒNG NHẬP LIỆU CÔNG TY ABS VIỆT MỸ

Cong Thanh

1. Nguyễn Vũ Công Thanh

Nội Dung Báo Cáo

BÁO CÁO CÔNG VIỆC SÁNG NGÀY 19/10/2017

  • Phụ thế anh công phân công việc cho nhân viên review ngoài tiệm net
  • Không làm công việc MXH đầu giờ
  • 9h30 đến 16h đã có việc
Minh Tam

2. Đinh Trần Minh Tâm

Nội Dung Báo Cáo

Báo cáo công việc đầu giờ 19/10/2017

– Nhắn tin cho khách hàng tiềm năng trong danh sách được giao: hoàn thành

Đã có công việc từ 9h30 -> 16h30

Ai Van

3. Nguyễn Thị Ái Vân

Nội Dung Báo Cáo

BÁO CÁO CÔNG VIỆC BUỔI SÁNG NGÀY 23.10.2017

Nhắn tin 30 khách hàng quảng cáo fanpage, website bán vé máy bay theo danh sách có sẵn

=> hoàn thành

NOTE: Từ 9h30 – 16h: đã có việc làm.

The Anh

4. Nguyễn Thế Anh

Nội Dung Báo Cáo

BÁO CÁO CÔNG VIỆC SÁNG NGÀY 20/10/2017 (từ 8h-9h30)

KHÔNG LÀM CÔNG VIỆC MẠNG XÃ HỘI ĐẦU GIỜ.

  1. Phân công nội dung Facebook cho sinh viên review. (Hoàn thành)
  2. Teamview, ultraview từ các nhân viên đi net để đăng review cho các địa điểm khác tiệm nail. (Đang làm, dự kiến hoàn thành trước 16h)

CÔNG VIỆC TỪ 9H30 – 16H: Đã có công việc.

5. Nguyễn Xuân Quyền

Nội Dung Báo Cáo

BÁO CÁO CÔNG VIỆC SÁNG NGÀY 23/10/2017

Từ 8h đến 9h30: 

Không làm công việc MXH đầu giờ

 Từ 9h30 ĐẾN 4h:

Đã có công việc

Nguyễn Minh

6. Nguyễn Văn Minh

Nội Dung Báo Cáo

BÁO CÁO SÁNG NGÀY 19/10/2017

Từ 8h đến 9h30: 

Không làm công việc MXH đầu giờ

 Từ 9h30 ĐẾN 4h:

Đã có công việc

7. Bùi Trí Nhân

Nội Dung Báo Cáo

BÁO CÁO SÁNG NGÀY 23/10/2017

Từ 8h đến 9h30: Không làm công việc MXH đầu giờ

Từ 9h30 ĐẾN 4h:Đã có công việc

8. Lê Hiền Triết

Nội Dung Báo Cáo

BÁO CÁO SÁNG NGÀY 23/10/2017

Từ 8h đến 9h30: 

Không làm công việc MXH đầu giờ

 Từ 9h30 ĐẾN 4h:

Đã có công việc